Tìm đối tác hợp tác đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại TP Nha Trang

Phương thức hợp tác: góp vốn 50/50

Điều kiện hợp tác: Đối tác ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI.

Chi tiết liên hệ Mr Quốc Khánh 0903659635 hoặc Mr Văn Tùng 0966761366