Cần chuyển nhượng mỏ than bùn diện tích 47 ha tại Đăk Nông