Cần chuyển nhượng trung tâm thương mại Đông Sài Gòn

Dự án đã có đầy đủ các hồ sơ pháp lý :

1/ GP KD

2/ Giấy chứng nhận đầu tư

3/ Hợp Đồng thuê đất 50 năm

4/ Giấy phép xây dựng Trung Tâm Thương Mại

5/ Hồ sơ thiết kế đi kèm

6/ Hồ sơ thi công Trung Tâm Thương mại ( đến nay đã thi công xong phần tầng hầm)

Giá chuyển nhượng: 600 tỷ VND, đặt cọc 10%.

Chi tiết liên hệ Mr Quốc Khánh 0903659635 hoặc Mr Văn Tùng 0966761366