Chuyển nhượng 02 xe ô tô hiệu Cadilac cổ đời 1958 và 1960

Chuyển nhượng 02 xe cổ hiệu Cadilac đang hoạt động bình thường, giấy tờ đầy đủ.

Xe màu trắng 1960 …

xe màu xám 1958 …

Giá bán  19tỷ500 

Chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Quốc Khánh 0903659635 hoặc Mr Văn Tùng 0966761366