Quỹ ECOLIGO và GREEN YELOW cần tìm đối tác phát triển dự án điện năng lượng mặt trời

Đối tượng: Tất cả các doanh nghiệp, trường học trên toàn quốc.

Điều kiện:

  • Mặt bằng từ 900 m2 trở lên (ưu tiên mái từ 3000 m2 trở lên);
  • Lượng điện năng tiêu thụ từ 200tr/tháng

Hình thức hợp tác:

Quỹ sẽ đầu tư 100% chi phí lắp đặt hệ thống, sau đó bán lại điện trực tiếp cho chủ đầu tư với giá rẻ hơn giá điện lực EVN từ 15 – 25% trong vòng 20 năm (Đối với khu vực miền Bắc giá bán rẻ hơn từ 10 – 15% giá của EVN). Sau 20 năm nếu chủ đầu tư muốn nhận lại hệ thống năng lượng mặt trời thì quĩ sẽ bàn giao lại cho chủ đầu tư với giá tượng trưng 1$. Trường hợp chủ đầu tư không muốn nhận lại thì quĩ sẽ thu hồi về.

Trường hợp sau khi lắp đặt hệ thống xong và đi vào khai thác, chủ đầu tư muốn mua lại thì sẽ chuyển nhượng cho chủ đầu tư vận hành.

Hồ sơ cung cấp ban đầu gồm:

  • Hóa đơn sử dụng điện của doanh nghiệp trong 12 tháng gần nhất.
  • Đường link tọa độ Google Map của vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống NLMT và/hoặc Bản vẽ thiết kế mặt bằng mái (trường hợp lắp đặt trên đất thì cung cấp giấy tờ thông tin đất đai) nếu có.
  • LOAD PROFILE (Biểu đồ phụ tải) 30 phút hoặc 15 phút trong vòng 30 ngày (nếu có).
  • Có thể cung cấp Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (hoặc 02 năm). Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì trước khi tiến hành thi công lắp đặt phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán tiền điện của ngân hàng

Chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Quốc Khánh 0347979100 hoặc Mr Văn Tùng: 0966761366