Chuyển nhượng mỏ vàng đang khai thác có diện tích 40 ha tại Nghệ An

Diện tích khu vực khai thác 40 ha.

Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 56.820 tấn quặng, chứa 327,3 kg vàng. Công suất khai thác 2.350 tấn quặng/năm.

Giấy phép khai thác cấp tháng 12 năm 2018. Thời gian khai thác 27,5 năm.

Giá chuyển nhượng: 200 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng liên hệ Mr Văn Tùng: 0966761366