Chương trình hỗ trợ DN VN đầu tư kinh doanh tại Lào

Được sự tạo điều kiện của Chính Phủ Lào, chúng tôi đang thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Cụ thể các lĩnh vực hỗ trợ hợp tác đầu tư như sau:

Quý doanh nghiệp quan tâm muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Lào xin vui lòng liên hệ Mr Quốc Khánh – 0934.189.119 hoặc Mr Văn Tùng – 0966761366