Đầu tư định cư quốc tịch ANTIGUA & BARBUDA

  • Yêu cầu đầu tư thấp chỉ từ 100.000 USD
  • Miễn thị thực đến hơn 150 quốc gia trên thế giới
  • Cấp quốc tịch & hộ chiếu nhanh chóng trong 5-6 tháng