Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt Nam – Kết nối xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp toàn quốc

CLB DN HPVN là tập hợp, kết nối các Doanh nhân Họ Phạm, Nhà quản lý doanh nghiệp Họ Phạm để giao lưu; chia sẻ thông tin; trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực điều hành, chất lượng, hiệu quả SXKD; thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ; động viên, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển; góp phần xây dựng cộng đồng Họ Phạm ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững

Để đăng ký tham gia Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt Nam, vui lòng click vào đường link dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgiArZps7hOmzHsWHnahn3B2XlwcdmtZo1e58IWayKvYjVzA/viewform?usp=sf_link