SP Bảo hiểm KHOẺ TRỌN VẸN – NEST BY AIA

Liên hệ: Relationship Manager Phương Phạm – 0908 305 205

5 quyền lợi nổi trội:

  1. Chi trả cho bệnh ung thư ở tất cả các giai đoạn, ngay cả giai đoạn sớm
  2. Đồng hành chi trả 68 bệnh hiểm nghèo phổ biến cùng khách hàng
  3. Các quyền lợi duy trì lâu dài: đến 100 tuổi
  4. Hỗ trợ 5 triệu đồng để tầm soát ung thư sau mỗi 5 năm đóng phí đầy đủ

Giá trị tài khoản được tích luỹ với mức lãi suất đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng.

Danh mục: