Chuyển nhượng dự án điện gió 22,4 MW tại Sóc Trăng

Giá chuyển nhượng dự án: 145.000 USD/1MW tương đương 3.248.000 USD cho nguyên dự án

 

Chi tiết liên hệ Mr Quốc Khánh 0903659635 hoặc Mr Văn Tùng 0966761366