Chuyển nhượng 5000 ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao tại Bình Phước

Diện tích chuyển nhượng là 5000 ha tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Giá chuyển nhượng 65 tr/ha, giá này chưa bao gồm thuế thuê đất của nhà nước.

Đất này được miễn thuế 10 năm đầu và doanh nghiệp sẽ đóng thuế từ năm thứ 11 trở về sau. Giá thuế đất sản xuất nông nghiệp ,lâm nghiệp, trồng rừng, công nghệ cao được quy định của chính phủ Việt Nam

Thời hạn chuyển nhượng 49 năm.

Thời gian thực hiện hoàn thành mọi thủ tục 10 – 12 tháng.

Phương thức thanh toán:

  • Lần 1: Ngay sau khi ký hợp đồng bên mua bảo lãnh thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong đó đặt cọc ngay cho bên bán 3% giá trị hợp đồng để làm chi phí thủ tục chủ trương, chứng nhận đầu tư, đo đạc vị trí đất và 27% là tại ngân hàng. Đồng thời bên mua  cam kết. Khi bên mua nhận được Chấp thuận chủ trương, Giấy chứng nhận đầu tư, Bản vẽ mốc ranh, Giấy quyết định giao đất đúng 5.000 ha (năm ngàn hecta) đúng vị trí bên mua đã lựa chọn, đứng tên Bên mua và bên mua thanh toán ngay cho bên bán 27% giá trị hợp đồng.  Thời gian bên mua nhận được toàn bộ các giấy tờ này là 180 gày làm việc (sáu tháng) đến 240 ngày (tám tháng) kể từ ngày ký hợp đồng và bên mua đặt cọc cho bên bán.
  • Lần 2. Bảo lãnh thanh toán tương đương 40% giá trị hợp đồng. Ngay sau khi bên mua nhận được Sổ đỏ quyền sử dụng đất. Giấy phê duyệt dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao và kết hợp chăn nuôi mà bên mua thiết kế trên tổng diện tích là 5.000 ha. (năm ngàn hecta) thời hạn sử dụng đất 49 năm. Bên mua thanh toán ngay cho bên bán số tiền bảo lãnh thanh toán lần 02 này. Thời gian bên mua nhận được các giấy tờ này là 60 ngày làm việc (hai tháng ) tính từ ngày bên mua nhận bảo lãnh thanh toán lần 02.
  • Lần 3. Bảo lãnh thanh toán số tiền là tương đương 30% giá trị hợp đồng. Ngay sau khi bên mua nhận được Giấy tận thu nông sản, Lâm sản, Giấy tác động môi trường, Giấy phòng cháy chữa cháy.  Bên mua thanh toán ngay cho bên bán số tiền bảo lãnh thanh toán lần ba này. Thời gian bên mua nhận được toàn bộ các giấy này là 60 ngày làm việc (hai tháng ) tính từ ngày bên mua  bảo lãnh thanh toán lần 03

Vị trí dự án:

https://www.google.com/maps/place/11%C2%B048’28.3%22N+107%C2%B021’08.7%22E/@11.8145065,107.3343957,9615m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d11.8078537!4d107.352417?entry=ttu

 

Chi tiết liên hệ Mr Quốc Khánh 0903659635 hoặc Mr Văn Tùng 0966761366